Burträsk

Naturbruksgymnasiet fortsatt hotat

1:05 min

Skolverket vill prioritera skogsbrukets behov av arbetskraft framför naturturismen. Jakt, fiske och naturupplevelser ska inte vara examensmål i gymnasiet.

Före påsk hördes kraftiga protester från jägarkretsar när det blev känt att Skolverket ville stoppa jägarutbildning på gymnasiet med hänvisning till att vapen på en skola kan inspirera till våldshandlingar som skolskjutningar. Men genast backade Skolverket och menade att det bara handlade om att vapenhantering på skolan måste vara ett frivilligt moment i utbildningen.

Men Torbjörn Lövbom som är lärare på Naturbruksgymnasiet i Burtäsk är inte lugnad av det beskedet. I förslaget står det att jakt och viltvård, fiske och vattenvård, rekreation och upplevelser samt naturvetenskap ska utgå i examensmålen.

Det innebär ju en renodling av utbildningen mot skogsbruk, säger Lövbom som menar att andra gröna näringar som naturturism måste backa. Trots att det är en växande och hållbar näring.