Östergötland

Östgötatrafiken tar inte ansvar för skolelever på landet

1:29 min

Gymnasie- och friskoleeleverna på landsbygden kan bli de stora förlorarna när Östgötatrafiken lägger ner 28 busslinjer i sommar.

Utan kollektivtrafik eller möjlighet till skolskjuts blir det svårare för de att ta sig till och från skolan. Göran Gunnarsson (C), ordförande för regionens trafik- och samhällsplaneringsnämnden, hoppas att kommunerna ska hjälpa ungdomar som drabbas när busslinjer på landsbygden läggs ner:

– Det görs redan överenskommelser med enskilda kommuner redan, för kommunerna har redan ansvaret för grundskoleelevers skolskjutsar och då har man på många orter gjort överenskommelser så att gymnasieelever kan få åka med.

När Östgötatrafiken lägger ner flera linjer på landsbygden försvinner enda möjligheten för de gymnasielever och friskoleelever att ta sig till och från skolan på ett relativt enkelt sätt. Eva Hagström i Regna berättade i våra nyheter i morse att det finns flera skolelever där som drabbas när linjen slutar köra till Regna:

– Det är 16 ungdomar som drabbas i det här lilla byn när bussen slutar köra till Regna. 

Göran Gunnarsson menar att föräldrarna kan vända sig till kommunerna och tillsammans med dem hitta en lösning. Men det är inte självklart att kommunerna har möjlighet att hjälpa de drabbade eleverna. Gunnarsson utesluter inte heller att en del skolelever kan drabbas hård i samband med neddragningarna busstrafiken på landsbygden.

– Jag kan erkänna att det finns en och annan skolelev som förmodligen kommer att komma i kläm, säger Gunnarsson.