Växjö

Striden om psykiatriflytten går vidare till regionfullmäktige

Placeringen av vuxenpsykiatrin fortsätter att vara en politisk stridfråga i Region Kronoberg. Nu ger förvaltningsrätten i Växjö oppositionen rätt i sitt överklagande av regionstyrelsens flyttbeslut, och striden går vidare till fullmäktige.

Det var fel att regionstyrelsen tog beslutet om det omtalade nybygget för vuxenpsykiatrin på Sigfridsområdet i Växjö, slår förvaltningsrätten fast i en dom.

Regionstyrelsens beslut togs i september förr året och innebar en kostnad på 435 miljoner kronor, vilket var 100 miljoner dyrare än den ursprungliga planen.

Förvaltningsrätten menar att beslutet därmed omfattar så mycket pengar att det bör tas av regionfullmäktige och att det inte heller kan delegeras vidare.

Regionstyrelsens tidigare beslut om bygget strider därmed mot kommunallagen, menar rätten.

Placeringen av vuxenpsykiatrin har varit en politisk stridfråga i flera år. Alliansen vill bygga den vid centralsjukhuset och de rödgröna på Sigfridsområdet.

Nu måste frågan beslutas i fullmäktige i stället.