YK:n kehotus Ruotsille: parantakaa vähemmistöjen oikeuksia

1:38 min

Tuoreen raportin tärkein suositus Ruotsille on tarkistaa, että syrjintälaki on YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukainen.

Ruotsin on myös pikaisesti lisättävä viharikosten vastaisia toimenpiteitä ja muun muassa parannettava saamelaisten oikeuksia. 

Yuval Shany on yksi ihmisoikeuskomitean jäsenistä ja hän huomauttaa, että Ruotsin ihmisoikeuksien toteutuminen on menossa oikeaan suuntaan, mutta komitea on huolissaan kehityksen hitaasta tahdista.


Saamelaisten oikeuksissa parantamisen varaa


Komitea kehottaa Ruotsia paremmin huomioimaan saamelaisten etuja ja toiveita heitä koskevissa neuvotteluissa. Ruotsin tulisi myös antaa lisää taloudellista tukea saamelaiskäräjille.

Ihmisoikeuskomitea kehottaa Ruotsia lähitulevaisuudessa toteuttamaan Pohjoismaisen saamelaissopimuksen.

Yuval Shany kertoo YK:n arvostavan sitä, että Ruotsi tutkii alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan ILO 169-sopimuksen ratifioimisen mahdollisuuksia. 

Per Olsson Fridh on demokratiaministeri Alice Bah Kuhnken valtiosihteeri, ja hän on yleisesti ottaen tyytyväinen ihmis- ja poliittisten oikeuksien tilanteeseen Ruotsissa. Olsson Fridh kuitenkin myöntää, että työssä on vielä parantamisen varaa koskien esimerkiksi kansallisia vähemmistöjä.


Toistuvia tarkastuksia


YK:n ihmisoikeuskomitea tarkasteli viimeksi Ruotsia tammikuussa 2015. 

Ruotsia kritisoitiin jo viime vuoden istunnossa muun muassa siitä, että saamelaisten oikeutta maa-alueisiin ja äidinkieleen poljetaan. Myös romaneiden syrjintä työ- ja asuntomarkkinoilla sai arvostelua. YK oli kuulustelussa myös huolissaan Ruotsissa lisääntyvistä viharikoksista, joiden kohteena ovat juutalaiset, muslimit ja romanit.

Kahdeksastatoista kansainvälisestä ihmisoikeusekspertistä koostuva komitea ei voi asettaa pakotteita jäsenmaita vastaan, mutta komitean lausunto merkitsee paljon.