Nytt flyttförslag för omstridda paviljongen

2:45 min

Turerna kring den omstridda paviljongen i Officersparken i Hässleholm fortsätter. Nu föreslår den styrande minoriteten i Hässleholms kommun att paviljongen skall flyttas till den intilliggande kaserngården på det gamla T4-området.

På en presskonferens i kommunhusets foajé i Hässleholm står kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim framför en stor tavla. På tavlan sitter två bilder som visar hur det kommer att se ut om man får som man vill med en omtalad liten paviljong. Den ligger i Officersparken vid det gamla regementsområdet T4 i Hässleholm. Nu ska den flyttas till den intilliggande kaserngården.

Paviljongen är en gul och vit halvmåneformad liten byggnad mitt i parken. År 2009 beslutade kommunen i Hässleholm att man skulle göra parken där den ligger tillgänglig för bostäder. En detaljplan antogs och tomten såldes till en byggherre. Men strax efter det att tomten såldes började protesterna.

En av de som engagerat sig i rörelsen mot flytten av paviljongen är Helena Karlsson. Hon kan inte tänka sig någon annan lösning än att parken får finnas kvar med paviljongen i den.

Helena Karlsson jobbar på Kafé Verumsgården mitt emot Officersparken där paviljongen ligger och håller just nu på att samla ihop namnunderskrifter för att tvinga fram en folkomröstning om huruvida paviljongen skall flyttas eller inte. Hon har just nu kommit upp i nära 3000 underskrifter. Ungefär 4000 underskrifter behövs för att få kommunen att besluta om en folkomröstning.

– Låt paviljongen ligga där den ligger och lämna parken orörd,