اسکناسهای قدیمی به زودی باطل می شوند

از اول ماه جولای اسکناسهای قدیمی ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰۰ کرونی با طرح قدیمی از دور خارج می شوند و دیگر قابل استفاده نیستند.

به گزارش بانک مرکزی، تعداد اسکناسهای باطله ۶۷ میلیون قطعه است که ارزش آنها بالغ بر۳.۶ میلیارد کرون می باشد.

با آغاز ماه جولای امکان خرید نقدی با این اسکناسها وجود نخواهد داشت. با این وجود، صاحبان این اسکناسها می توانند تا دو ماه پس از تاریخ ابطال، آنها را به بانک بسپارند.