Regionen

Siwertsson slår ifrån sig revisorskritik

1:31 min

Ingen ansvarsfrihet. Det förordar regionens revisorer. Men regionrådet Christer Siwertsson (M), som numera ingår i majoriteten, slår ifrån sig kritiken.

Precis som förra året sågar regionens förtroendevalda revisorer regionstyrelsen.

Det är femte året i rad som regionen inte lyckas uppnå en budget i balans.

När regionfullmäktige behandlar årsredovisningen för 2015 om två veckor vill revisorerna att ledamöterna i regionstyrelsen inte beviljas ansvarsfrihet.

Regionrådet Christer Siwertsson (M) ingår sedan i oktober förra året i den nya majoriteten. Han hävdar att revisorerna inte granskat tiden efter oktober. Flera åtgärder för att få ordning på regionens ekonomi fattades då, säger han.

– Bland annat har vi höjt patientavgifterna och det ger oss 23 miljoner kronor extra i kassan. Så det görs en hel del, men det har ju inte revisionen tagit fasta på, säger han.

Anneli Bengtsson (M), ordförande för regionens revisorer, håller inte med.

– Vi har givetvis granskat hela året. De åtgärder som den nya majoriteten fattat beslut om får genomslag först i år, säger hon.