Gräsyta med bänkar tar över stadsrummet

9:21 min

I sommar ska Engelbrektsgatan bli en grön oas i stadsrummet, med hjälp av bland annat utrullningsbart gräs.

Engelbrektsgatan blir gröna gatan i sommar. Anne Pettersson, stadsmiljöstrateg och Andreas Ahlstam, trafikplanerare på Stadsbyggnad är två av de som arbetar med projektet. De berättar att man i år kommer använda mer organiska material.

– Det ska vara ett utrullningsbart gräs men som man behöver sätta någon slags kant runt för att det ska bli stabilt. Det är ju inte bara gräset utan även sittplatser och liknande, säger Anne Pettersson.

Hur stor del av gatan kommer tas till gräsytan?

– Kanske en tredjedel eller mer, plus att vi kommer tillskapa fler ytor för gång och cykel som kanske inte är gräs då. Så själva bilarnas ytor räknar vi med att vara en bilfil kvar, så ganska stor omfördelning blir det, säger Andreas Ahlstam.

Förra året blev rosa gatan och popcornen som placerades där ett populärt inslag bland barnen. Anne säger att gröna gatan kommer vara till för alla, men att man har en specifik målgrupp i åtanke.

– Vi har ju kvällslivet här och även ungdomar också. De behöver ju också ha platser att hända under sommaren, säger Anne.