Beslut om nej till Hamrabygge överklagas

1:17 min

Nu ska begreppet "ensamgårdar" prövas, efter turerna kring ett bygglov i Hamra, som först fick ja men sedan nej av en djupt oenig byggnadsnämnd.

Byggnadsnämnden sa först ja till bygglovet, men beslutet revs upp på grund av felaktig hantering vid regionen, eftersom man missat att höra med grannarna.

Men en majoritet i byggnadsnämnden ansåg också att bygget stred mot den fördjupade översiktsplanen, enligt vilken så kallade ensamgårdar ska bevaras.

Fastighetsägaren Anders Thomasson som inte får uppföra ett bostadshus har nu överklagat byggnadsnämndens beslut för att få reda på vad som gäller.

Han tycker att det är märkligt att han inte får bygga ett bostadshus, medan det är fritt fram att bygga en avsevärt större ekonomibyggnad.