دو مظنون به انجام عملیات تروریستی به حبس ابد محکوم شدند

دو مردی که به‌دست داشتن در کشتار سال ۲۰۱۳ در سوریه مظنون هستند، از سوی دادگاه استیناف سویا نیز به حبس ابد، محکوم شدند.  

در پایان سال گذشته بود که دو مرد ۳۰ ساله در دادگاه یوتبوری به دلیل انجام جرائم تروریستی از طریق قتل در سوریه، به حبس ابد محکوم شده بودند.  
بنا بر اظهار دادستان این پرونده، دو مرد یاد شده برای شرکت در جنگ به سوریه سفر کرده بودند. 
شواهد و مدارک اصلی در این مورد، سه قطعه فیلم است که به صورت واضح نشان می‌دهد که چگونه این گروه برنامه ریزی می‌کند و با مشورت، دو شهروند سوری را در سال ۲۰۱۳ گردن می‌زنند.

در این فیلم‌ها  همچنین نشان داده شده است که آنها چگونه خدا را ستایش می‌کنند و به کسانی که کافر می‌خوانند، هشدار می‌دهند که چنین اتفاقی نیز به سر آنها خواهد آمد. 
دادگاه یوتبوری در حکم صادرشده، تأیید کرده است که دو مرد محکوم شده، کسانی هستند که در فیلم حضور دارند. آنها در قتل‌ها به صورت فعال دست داشته‌اند در نتیجه باید به عنوان مجرم، شناخته شوند.
این دو فرد مظنون، اتهامات خود و صحت فیلم را انکار می‌کنند.