Nordiska kommuner samarbetar mot våldsam extremism

1:31 min

Nordiska ministerrådet satsar i år på att skapa ett nätverk där kommuner och städer i Norden ska lära av varandra för att motverka att unga personer radikaliseras.

I två dagar har representanter från 20 nordiska kommuner varit samlade i Malmö för att inleda arbetet med att ta fram de bästa metoderna för hur kommuner kan arbeta mot våldsam extremism. 

– Det är ju i den lokala miljön, i den direkta kontakten med skolan till exempel, boendemiljön, fritidsaktiviteter, idrottsrörelsen - det är ju där människor fostras och formas när de är unga, säger Kristina Persson (S), Nordenminister i den svenska regeringen som medverkade i konferensen.

Till årsskiftet ska en handbok ha tagits fram, med metoder om allt från hur skolan ska bli bättre på att ha kontakt med föräldrar och elever till hur bostadsområden planeras så att invånarna känner sig trygga och välkomna. En av deltagarna på mötet i Malmö var norskan Ingrid Hauge Rasmussen. Hon arbetar som koordinator för Stavangers arbete mot radikalisering var en av deltagarna. Staden har för närvarande få problem med radikalisering.

– Men å andra sidan vet vi att saker och ting kan ändras fort och därför är det bra att vara förberedd, säger hon.

Den ledande tanken är att de nordiska kommunerna ska arbeta så att invånarna känner tillit till samhället där de bor. 

– Det finns forskning som visar på att upplevelsen av att inte tillhöra, att vara utesluten, att känna brist på värde, att inte känna egenvärde i den miljö man befinner sig, bidrar till att man kan välja den här typen av förhållningssätt, säger Kristina Persson.