Singelkvinnor kan få assisterad befruktning - men lagen är inte tvingande

2:00 min

Ensamstående kvinnor kan nu få rätt till assisterad befruktning i Sverige, det vill säga skaffa barn genom inseminering eller provrörsbefruktning. Detta enligt en ny lag.

Lagen träder i kraft den 1 april.

Men det betyder inte att alla landsting nu står redo att ta emot patienter.

I Västmanland, liksom på många andra håll, återstår flera frågetecken att reda ut, innan man kan sätta i gång.

– Status hos oss just nu är att tjänstemännen har ett uppdrag att leverera ett beslutsunderlag till politiken. Vi kommer också att ha en fördjupad diskussion om det här tillsammans med tjänstemännen den 6 april.

– Tills dess ska de ha underlaget klart, säger Kenneth Östberg (S), ordförande i beredningen för folkhälsa och sjukvård i Landstinget Västmanland.

Politiker och tjänstemän väntar också på att Socialstyrelsen och SKL, Sveriges kommuner och landsting, ska komma med riktlinjer kring den nya lagen.

SKL har riktat kritik mot att staten inte kompenserar landstingen för de ökade kostnader som den nya lagen för med sig. Och det största frågetecknet är hur landstingen ska klara finansieringen.

– Vi har inte haft någon diskussion om finansieringen, utan det är ju en del av den diskussion vi kommer att ha i nästa vecka, säger Östberg.

Den nya lagen säger alltså att ensamstående kvinnor ska ges samma möjlighet till assisterad befruktning som par. Samtidigt kan landstingen välja att ta ut en extra avgift för behandlingen – samma behandling som par endast betalar vanlig patientavgift för.

– Det finns ett utrymme att hantera olika typer av frågor på lite olika sätt i landstingen, till exempel när det gäller avgifter. Men låt oss ha en diskussion och så får vi återkomma med hur det blir med avgifter just för Västmanlands del, säger Östberg.

Den nya lagen är inte tvingande – det är en möjlighetslagstiftning. Landstingen kan därmed besluta om att inte alls erbjuda den här behandlingen i sitt vårdutbud.

Landstinget Västmanland har ännu inte bestämt hur man ska göra.

– Men låt mig säga så här – jag tror att väldigt mycket talar för att det blir infört i Västmanland. Men det är ju inte jag som ensam avgör det. Det ska ju till en beredning och ett beslut först, säger han.

På kvinnokliniken i Västerås har man redan fått förfrågningar från ensamstående kvinnor som vill ha assisterad befruktning.

De som hör av sig kan om de vill bli uppsatta på en lista, för att bli kontaktade så snart kliniken fått klarhet i vad som ska gälla. 

Men innan alla beslut är på plats kan inga behandlingar börja.

– Det är klart att vi måste komma till ett beslut i den här frågan ganska snart. Om vi har en diskussion om det här i majoriteten under nästa vecka, så handlar det ju om ett beslut inom någon månad i alla fall, senast.

– Så det ska inte dröja alltför länge, säger Kenneth Östberg till P4 Västmanland.