Mölndal satsar på bättre hjälp för ensamkommande

1:25 min

Ensamkommande barn och unga ska få bättre hjälp i Mölndal framöver. De kommunala boendena och barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, stärker nämligen sitt samarbete och förtydligar ansvarsrollerna.

Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har svårt att få psykiatrisk hjälp. Det har P4 Göteborg berättat om tidigare.

Men nu ska Mölndal ändra på det. 

– Den stora förändringen blir att vi har en tydligare rollfördelning, att vi vet vad som är vårdens uppdrag, vad är socialtjänstens uppdrag och vad är boendenas uppdrag när ensamkommande mår psykiskt dåligt eller har psykiatrisk sjukdom, säger David Nilsson, chef för Enheten för ensamkommande barn i Mölndal.

Det ska alltså inte finnas några frågetecken om vem som har ansvaret för barnen som behöver akut psykisk vård. Det är till stor del en personalfråga, där de kommunala boendena nu ska vara förberedda på att deras personal kan behövas när ett barn till exempel får stanna kvar BUP-akuten.

– Vi ska vara beredda på att personal får stanna kvar. Man lämnar inte in och hämtar ut ett barn eller en ungdom, utan man finns med (hela tiden), säger Nilsson.

Samtalen mellan de kommunala hemmen (för detta inkluderar inte de privata i nuläget), socialtjänsten, och BUP började tidigare i år, strax innan den tragiska händelse där en anställd på ett privat boende Mölndal mördades. Det, och det faktum att vissa ensamkommande går i självmordstankar, har ytterligare aktualiserat behovet av utbildning för personalen.

– Det handlar också om att vi förstärker kompetensen och har konsultativt stöd från BUP-mottagningarna för att personalen ska känna sig trygg (i sina beslut), säger David Nilsson.