Alla behöver få lära sig om sex

2:19 min

Idag har det varit en stor konferens om sex i Malmö i Skåne. De som var med där menar att personer med funktionsnedsättning
behöver få bättre information om sex.

Klicka på texten för att läsa mer

Patrik Rosdahl är en av de som var med och ordnade konferensen om sex:

- Vi har gett oss fanken på att det är en viktig sak för oss. Jag menar vi är ju också människor. Man ska kunna fråga om man är nyfiken om man inte vet någonting, säger Patrik Rosdahl.

Viktigt att få lära sig om skydd

En del personer med funktionsnedsättning får hjälp av personal. Till exempel kanske de bor på ett gruppboende där det finns personal. Då kan det vara viktigt att kunna prata med personalen om sex. Bland annat kan de prata om hur man skyddar sig från att bli med barn eller från att få en könssjukdom. För sex och kärlek är en del av livet, också för personer med funktionsnedsättningar.
Det säger Lina Sjöström som också var med och ordnade konferensen:

- Det är bra om man kan prata om det på ett enklare sätt, hur man skyddar sig och allt det här.
- Tycker du att det är svårt att prata med sex om boendepersonal, undrar Sveriges Radios reporter Cecilia Ekman.
- Nja, ibland. Det kan vara pinsamt för vissa, men för mig är det naturligt att prata om, säger Lina Sjöström.
- Ja, för mig är det naturligt också, men det verkar som om personalen är lite så att: sånt ska man inte snacka om, säger Patrik Rosdahl.

Dålig sexualundervisning

Lina Sjöström berättar att när hon var liten gick hon på särskola där eleverna kunde få extra hjälp.
Men lärarna där pratade inte särskilt mycket om sex med eleverna:

- Vi har inte fått den här kunskapen som alla andra har fått i skolan, det har man ju inte fått när man har gått på särskolan på samma villkor som alla andra.
- Vad är det för information som ni tycker har saknats?
- Ja det är om kärleksrelationer, från att man blir ihop till man får ha sex och hur man skyddar sig på bästa sätt så att man inte får könsjukdomar och så.

Särskolan behöver berätta om sex

En av de som kom och pratade på konferensen var Rasmus Fonseca från organisationen RFSU. Han säger att elever som går på särskola också behöver få lära sig om sex, fast med enklare ord så att det kan bli lättare att förstå:

- Det man hade behövt hade varit en mer anpassad och en mer omfattande sexualundervisning för att man tar in information på ett annat sätt, man behöver lära sig genom fler repetitioner än vad man brukar ge i skolan, säger Rasmus Fonseca, från RFSU.