Kötiden för diabetiker helt borta i Sörmland

1:51 min

Under förra året satsade Landstinget Sörmland på att förbättra vården på flera av länets kliniker. Ett exempel är synundersökning för diabetiker, där kötiderna kortats med flera månader.

Förut kunde ett besök ta 45 minuter och orsaka nedsatt syn i flera timmar efteråt, eftersom man var tvungen att använda ögondroppar som förstorade pupillerna. Väntetiden kunde vara flera månader lång och det hände att patienter struntade i att komma.

– Vi släpade efter mellan tre och fyra månader. Det innebär att de som hade skador kunde få vänta flera månader för länge, säger Carina Erlandson, som är ögonsjuksköterska på Mälarsjukhuset.

Men tack vare en ny undersökningskamera och ett drop in-system på kliniken har man inom Landstinget Sörmland fått ner undersökningstiden till bara några minuter. Och köerna har försvunnit helt, enligt Landstingets kvalitetsbokslut.

– Nu kommer man in på den tid som är planerad, säger Carina Erlandson.

Arbetet med diabetesscreening är ett av flera projekt som Landstinget arbetar med för att förbättra vården i länet. Ofta är det personalen själva som kommer med idéerna, säger hälso- och sjukvårdschefen Jörgen Striem.

– De kan ju sin verksamhet. De vet var problemen finns. Så ska vi vill bli bättre och utvecklas så måste ju våra medarbetare få vara med och driva utveckling i olika former, säger han.