Intern utredning på socialförvaltningen efter allvarligt missförhållande med placerade barn

2:33 min

Socialförvaltningen har anmält sig själv till Inspektionen för vård och omsorg. Riskbedömning gjordes inte då barn placerades i samma familj.

Det hela gäller en rad brister som uppdagats i samband med att ett par pojkar placerats i samma familj - utan att det gjordes någon riskbedömning av placeringen. Vid ett obevakat tillfälle ber den ene den andre att utföra en sexuell handling - vilket denne också gör.

Men det är inte det som fått socialförvaltningen att internutreda detta, utan att rutiner kring placeringar inte följts, säger Christina Godarve som är avdelningschef för individ- och familjeomsorgen.

Ärendet är nu anmält enligt lex Sarah.

Det handlar om ett par barn under tio år. Den aktuella familjen, där de båda pojkarna träffades, var känd av socialförvaltningen sedan tidigare som en fungerande kontaktfamilj för barn som inte behöver en stadigvarande placering, utan bara besök där då och då.

Familjen fick en akut fråga från socialförvaltningen: Kan ni bli familjehem? Ett barn behövde jour-placeras där, bråttom. Den som gjorde den placeringen kände inte till att det redan figurerade ett annat barn som då och då kom dit och lekte med sin kontaktfamilj.

-Vi har missat att göra en matchning, säger hon.

Matchningen; om det var lämpligt att göra jourplaceringen uteblev. Det fanns dessutom ett eget barn i familjen.

Christina Godarve säger att det i botten ligger en brist på utredda jourhem, därtill kommer en pressad arbetssituation för socialsekreterare och familjesekreterare. Allvarligt, tycker hon.

- Det är absolut inte bra. Lärdomen är att vi skall hålla oss till de rutiner vi i grund och botten har. Tyvärr tappar vi det när det blir så här pressat, säger Godarve och talar om en allvarlig situation inom socialtjänsten nationellt.