Klart vilka som kör sjuk- och färdtjänstresor i Sörmland 2017

Kollektivtrafikmyndighet har upphandlat nya företag som ska köra sjuk- och färdtjänstresor i Sörmland från och med 1 januari nästa år.

Avtalen med Sörmlands kommuner gäller sjuk- och färdtjänstresor, men också resor till och från daglig verksamhet. tjänsteresor för landstinget och kommunerna och skolresor i Eskilstuna.

Avtalen är på tre år med möjlighet till högst ett års förlängning.

Kollektivtrafikmyndighet har ställt krav på att alla förare ska ha en taxiförarlegitimation, genomgå en förarcertifiering och även andra säkerhets- och kvalitetsutbildningar innan första köruppdrag i avtalen.

För att bli certifierad ska varje förare vara godkänd på skriftligt prov och körprov.

Eventuella underleverantörer måste godkännas av Kollektivtrafikmyndigheten och samma krav gäller för underleverantör som för trafikföretagen.

Bakgrunden är bland annat de senaste årens kritik om brister inom färdstjänsten och sjukresorna. 

Upphandlingen är värd ca 310 miljoner kronor. Det är en kostnadsökning jämfört med nuvarande avtal med cirka 8,6 procent.

Det av Kollektivtrafikmyndigheten kritiserade företaget Nävertorps specialtransporter var en av tio anbudsgivare, men fick inga uppdrag.

Katrineholms Vård och Omsorg, som fick uppdrag, har kopplingar till Nävertorps specialtransporter. 

Sammanlagt 126 fordon har upphandlats och de företag som vunnit upphandlingen i konkurrens om lägsta pris är:

AB Trendtaxi - 56 fordon i Eskilstuna.
Katrineholms Vård och Omsorg - 21 fordon i Nyköping och åtta fordon i Flen.
VTV Transport och Taxi AB - sex fordon i Gnesta, fyra fordon i Oxelösund och lika många i Trosa.
Taxi Kurir i Uppsala AB - 12 fordon i Katrineholm.
Keolis Sverige AB - tio fordon i Strängnäs.
Högstad Produktion AB - fem fordon i Vingåker.

Landstinget Sörmland har idag haft diskussioner med Nävertorps specialtransport som kör färdtjänst- och sjukresor, men företrädare för landstinget har vägrat svara på frågor om vad diskussionerna har lett fram till. 

I Eskilstuna har företaget av ekonomiska skäl krävt att ersättningen i nuvarande avtal höjs, alternativt att den transportör som tar över trafiken också tar över de omkring 70 anställda som finns i Eskilstuna.

Företaget hotade inför den här dagen med att ställa in
alla sjuk- och färdtjänstresori åtta av de nio kommunerna när bolaget förra veckan misslyckades med att få igenom sina krav i Eskilstuna.

Det är sannolikt att Nävertorps specialtransport också ställt liknande krav på landstinget som dock inte har gett några kommentarer idag. Det enda beskedet har varit att landstinget anser att ingångna avtal gäller.

P4 Sörmland har också sökt Nävertorp specialtransport för en kommentar.