Österrike skärper asylregler kraftigt - hänvisar till inre säkerhet

Österrikes regering vill införa striktare regler för att kraftigt begränsa antalet asylsökande. Hittills i år har omkring 14 000 personer sökt asyl i landet, vilket närmar sig hälften av totalkvoten.

Årskvoten som regeringen fastställde i januari är 37 500, mindre än hälften av fjolårets 90 000. Regeringens egna utredare menar att det strider mot Österrikisk grundlag att sätta ett tak på antalet asylsökande. 

Enligt det nya förslaget kommer bara personer vars närmaste familj redan har asyl i Österrike att i framtiden få sina ärenden prövade, det sa inrikesminister Johanna Mikl-Leitner på en presskonferens i dag.

– Vi kommer inte att tillåta några asylansökningar om vi inte måste på grund av vissa kriterier, sa inrikesministern och gav som exempel Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Dessutom kommer asylansökningar bara att kunna göras direkt vid gränsen och inte längre inne i landet, enligt försvarsministern, rapporterar österrikiska medier.

Regeringen anser att flyktingkrisen utgör "ett hot mot den allmänna ordningen och den nationella säkerheten".

Flyktingströmmen har avtagit sedan Österrike och Balkanländerna stängde sina gränser i februari. I stället sitter omkring 50 000 flyktingar fast i Grekland, som plågas svårt av ekonomisk kris.