Nedslående resultat på flyktingkonferens

1:53 min

FN:konferensen som skulle leda till att närmare en halv miljon syriska flyktingar fick skydd i västvärlden, slutade utan praktiskt taget några nya löften. 

Flera stora biståndsorganisationer riktar nu stark kritik mot Europas länder och USA för att de sviker människor i djup nöd.

Tre tunga biståndsorganisationer Rädda Barnen, Oxfam och Norska flyktingrådet skriver i ett gemensamt uttalande att de är djupt besvikna över resultatet av onsdagens FN-möte.

Närmare en halv miljon syriska flyktingar, av dem många sårade och barn, skulle behöva lämna Syriens grannländer Turkiet, Libanon och Jordanien för att få skydd och komma under bättre förhållanden, men de erbjudna platserna i väst blev bara marginellt fler. 185 000 i stället för 178 000.

De tre biståndsorganisationerna skriver att Europas regeringar har visat en chockerande brist på politiskt och moraliskt ledarskap. Nästan alla länder som deltog brister i att visa den generositet som situationen kräver och ett antal länder gjorde överhuvudtaget inga nya utfästelser, heter det vidare.

Rädda Barnens regionale chef Misty Buswell pekar på barnens utsatta situation och att de riskerar att hamna i smugglares och människohandlares händer. Oxfams talesperson Andy Baker skriver att många av Europas länder tycks mest upptagna av att hålla syrier borta och använda dem som politiska brickor, snarare än att ge skydd. Och norska flyktingrådets Jan Egeland säger att Europa skapade flyktingkonventionen, men riskerar nu att begrava den.

Chefen för FN:s flyktingorgan UNHCR Fillipo Grandi kommenterar att han förstår att FN:s vädjan för en halv miljon kommer i en svår tid och i ett oroligt läge, men med tanke på hans målsättning måste besvikelsen vara stor.

Ytterligare 7 000 kvotflyktingar av 500 000 syrier är bara drygt en procent.