Nyanlända ska få bättre psykiskt stöd

2:10 min

Fler hälsoundersökningar och stöd på olika språk kan förbättra asylsökandes psykiska hälsa enligt en studie från Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det är bra om de som varit med om svårigheter kan få hjälp med psykiska problem, säger Husam Almatar i Söderhamn som precis fått tid för en hälsoundersökning.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, såg i pilotstudien att mindre än hälften av de nyanlända hälsoundersöktes. Det var också vanligt att man inte frågade om den psykiska hälsan, eftersom många kände att de inte hade något att erbjuda till de som mådde dåligt, säger Ing-Marie Wieselgren som är psykiatrisamordnare på SKL.

– Vi har tittat på vad behöver man göra till alla nyanlända, som hälsoundersökningar. Vad behöver man göra till de som behöver mer hjälp, till exempel inom primärvården, gruppverksamheter, hälsostöd och vad behöver vi ha på den specialiserade nivån. Både traumabehandling men också psykiatrisk behandling med kulturkompetens, säger hon.

SKL har arbetat med Värmland som pilot-län för att testa vad man behöver förbättra. Ett förslag är att anställa hälsokommunikatörer som har sjukvårdsutbildning men också kunskap i språk och kultur, men det handlar också om att ge enkel hälsoinformation på de asylsökandes språk. I och med att det kommit många fler asylsökande behöver man hitta enkla lösningar, säger Ing-Marie Wieselgren.

– I dag räcker inte våra resurser, det är en av utmaningarna som vi har försökt titta på, hur kan vi skala upp det vi har. Vi har bra kunskap och kompetens men i för liten utsträckning för att klara av de 160 000 som kom förra året. Då behöver vi snabbt se till att vi sprider den kunskap vi har.

– Vi försöker hitta redskap och verktyg som kan ligga på nätet och som är lätta att använda och som gör att många kan göra enkla insatser snabbt. Att man kan få liknande KBT-behandling på nätet för utländsk bakgrund med ångest eller depression eller vad det kan vara för något. Där man kan få behandling på sitt språk.

– Vi vet att de flesta återhämtar sig bra. Det flesta behöver inte avancerad traumabehandling. Men de behöver ett bra bemötande och bra förståelse, säger Ing-Marie Wieselgren på SKL.