Katter hölls i källare utan vatten

Vid en inspektion hos en kattägare i Sölvesborgs kommun upptäcktes att fyra vuxna katter och fem kattungar hölls i en källare och for illa.

Katterna hade inte tillgång till vatten och foder lågt direkt på golvet. Det fanns inte heller varken tjänliga klösmöjligheter eller gömställen och katterna hade bland annat klöst på isoleringsmaterialet till varmvattenberedaren.

Det var smutsigt i kattlådorna och den bristande renhållningen är inte acceptabel ur djurskyddssynpunkt, anser Länsstyrelsen som nu kräver att bristerna åtgärdas.