Utredningen föreslår satsning på landsbygden

Sverige behöver en sammanhållen politik som kan göra verklighet av landsbygdens möjligheter till utveckling. det skriver Parlamentariska landsbygdskommittén på DN Debatt.

I ett förslag som nu lämnas till regeringen listas fyra punkter som ska ge förutsättningar för hela landet att leva.

En mer sammanhållen politik för landsbygden föreslås för att staten bättre ska kunna kan ta tillvara på utvecklingsmöjligheter.

Ett nytt mål att hela befolkningen ska ha bra digital infrastruktur, med hög överföringskapacitet, senast år 2025 ska göra det möjligt att driva företag i hela landet, enligt kommittén.

För att kompetensförsörjningen i hela landet ska förbättras, och arbetskraften säkras, föreslås mer flexibla utbildningslösningar. Dessutom bör staten sluta att dra sig tillbaka från landsbygden snabbare än vad befolkningen och företagen gör. I stället bör staten decentralisera mera för att vara närvarande i hela landet, anser kommittén som har regeringens uppdrag att lämna ett förslag på politik för hållbar utveckling på landsbygden.