Rapport om Billingen bygger på antaganden

1:36 min

Den planerade satsningen på Billingen innebär hundratals nya jobb enligt en rapport som Skövde kommun beställt från ett analysföretag.
Men rapporten bygger på en rad antaganden - bland annat att Skövde får arrangera SM-veckan år 2020.

Men än är det alltså inte klart att Skövde verkligen får arrangera SM-veckan.

Mattias Frithiof är uppdragsledare på analysföretaget WSP:

– Vi har tittat på rapporter från tidigare SM-veckor, och sedan tagit intryck av de effekterna, menar han.

De ekonomiska effekterna av att arrangera SM-veckan år 2020 var en av de förutsättningar som kommunen gav till analysföretaget WSP när hela Billingehusprojektet skulle analyseras i termer av jobb och tillväxt.

En SM-vecka kan ge mångmiljonbelopp till kommunen och massor av unika besökare. Men om Skövde får det arrangemanget är ju ännu inte klart:

– Nej det är det ju inte, utan det är ju ett antagande som bygger på vad som händer om man skulle få det här evenemanget.

"Man får inte glömma att det här är en modellberäkning"

Beräkningar om antal besökare till följd av ny kongresshall bygger på antaganden från kommunens näringslivsenhet.

Kalkylen om ökad turism som presenteras i WSP:s rapport är inte heller deras egen utan har hämtats från analyser som andra gjort. Där tror man på en tredubbling av antalet besökare.
Mattias Frithiof tycker inte att slutsatsen om hundratals nya jobb är överdriven, men han menar att rapporten ska ses som ett av flera beslutsunderlag för politikerna:

– Man får inte glömma att det här är en modellberäkning. Som alla modeller, är det en förenkling av verkligheten. Den visar vilka sysselsättningseffekter en investering ger, men den kan inte samla hela den komplexa verkligheten, menar han.