Trafik

Fler i Jönköping cyklar - men kommunen hänger inte med

2:11 min

På bara fem år har cyklisterna blivit 50 procent fler i Jönköping, men kommunen medger själva att de inte hängt med i infrastrukturen.

De senaste fem åren har cykeltrafiken ökat med över 50 procent i Jönköpings kommun, visar färska siffror från kommunen. Men kommunen själva medger att de inte har hunnit med att utveckla staden i samma takt.

Simon Zachrisson är skaparen av Facebook-gruppen "Cykelstaden Jönköping" och han är kritiskt till kommunens arbete.

Att antalet cyklister har ökat tror jag beror mer på cykelns styrkor snarare än på möjligheten att ta sig fram på cykel i stan.

Enligt kommunens cykelbokslut, som precis presenterats, är det fler och fler som ska få plats på kommunens cykelbanor - för sedan 2010 har cykeltrafiken ökat med 53 procent. Men vid exempelvis korsningen Brunnsgatan/Klostergatan, precis vid Sofiakyrkan i centrala Jönköping, tar cykelbanan helt plötsligt slut för att sedan fortsätta på andra sidan av Klostergatan. Ett tydligt exempel på hur cyklister inte prioriteras, menar Simon Zachrisson.

– Vi jobbar med att lösa många brister men det finns fortfarande många brister kvar, säger Henrik Zetterholm är utvecklings- och trafikchef på Jönköpings kommun.

Något som måste förbättras, och som det förs diskussioner kring, är bland annat att för många cykelbanor slutar utan att cyklister vet var de ska fortsätta. Ett problem till är att gångtrafikanter och cyklister allt för ofta måste samsas om samma yta. Men kommunen satsar mer pengar än förut och de har mycket mer fokus på cykelframkomligheten i sitt planeringsarbete.

– Ja, absolut kommunen har gjort mycket. Men tyvärr har inte kommunen gjort rätt från början. Utan vi har fått komma in i våra grupper i efterhand och påpekat att den här lösningen skapar problem på det här och det här sättet, säger Simon Zachrisson

I Facebook-gruppen "Cykelstaden Jönköping" är det många som tycker att det verkligen inte syns att kommunen ska prioritera cyklister före bilister, men Henrik Zetterholm på Jönköpings kommun menar att det svåra är att kommunen har så många olika grupper de måste ta hänsyn till.

– Vi måste naturligtvis lyssna på alla trafikgrupper. Vi måste ta hänsyn till gående, till synsvaga, till rörelsehindrade, till gående, cyklar, bilar kollektivtrafik och räddningstjänst. Så varje sådan här punkt är en kompromisslösning, säger han.

Kommentera: Vad tycker du om cykelmöjligheterna i stan?