Stängning av dagakuten i Karlshamn stoppas

Landstingets beslut att stänga dagakuten på Blekingesjukhuset i Karlshamn till hösten stoppas tillsvidare av Förvaltningsrätten i Växjö.

Två personer som har överklagat beslutet menar att det måste fattas av landstingsfullmäktige och inte av nämnden för Blekingesjukhuset och att det saknas en konsekvensanalys som visar vilka följder beslutet kan få.

Förvaltningsrätten kommer senare att avgöra målet slutgiltigt men tillsvidare gäller inte beslutet om att stänga dagakuten.

Kjell Hallberg, en av dem som överklagat, skriver till P4 Blekinge att man som liten västbleking måste sätta ner foten och agera.