Ängelholm

Han vill kämpa för pappor i vårdnadstvister

2:58 min

Samhället tror fortfarande att mamman är den som bäst kan ta hand om barnen. Det menar Johan som sedan ett och ett halvt år är i en vårdnadstvist med sin före detta sambo.

 

Att vara i en vårdnadstvist är något han inte är ensam om då de fördubblats i landet de senaste tio åren. Johan upplever att samhället tar mer hänsyn till mödrarna i de här fallen.

Min upplevelse är att de bara lyssnar på modern.

– Än så länge har jag inte sett något positivt för min sida. Man ser väl inte alltid till mannens fördel. Men det finns ingenting som säger att man som pappa är en sämre förälder än vad mamman är, säger han.

Johan som egentligen heter något annat berättar att han befinner sig i en mardröm. Det hela började för 1,5 år år sedan då kvinnan han levde med tog med sig deras två gemensamma barn och flyttade 30 mil bort. Det äldsta barnet var då inte ens två år.

Mamman kunde med samhällets hjälp skaffa lägenhet och placera barnen på förskola utan pappans godkännande trots att de har gemensam vårdnad. Det tror han inte skulle kunnat hända om det istället var han som gjort detsamma mot mamman.

Känner sig förbisedd

Johan känner sig förbisedd som pappa och menar att hela samhället fortfarande lever efter föreställningen att mamman alltid är en lämpligare förälder. I dag verkar det som att allt fler män ändå väljer att ta strid för att få vara med sina barn. Vårdnadstvisterna har fördubblats de senaste tio åren i landet.

Märker ökning

Det här är även något som man märkt av i Ängelholm där Barbara Boron arbetar som socialchef. Hon säger att det är svårt att peka på orsakerna till ökningen men menar att den nog beror på att fler män vill ha lika mycket tid med sina barn som mamman och att det också många gånger handlar om att föräldrarna inte vill kompromissa.

– Sedan har vi de ärenden som är komplicerade, de som är svåra. De tycker jag har ökat, säger hon.

Självklart att kämpa

Enligt siffror från Domstolsverket har antalet vårdnadstvister fördubblats i landet de senaste tio åren. För Johan är det självklart att kämpa för att få vara delaktig i barnens liv. Han beskriver dock processen som tärande.

Det finns alltid i huvudet på en.

– Det finns inget som är så viktigt som ens egna barn och det är också de som kan få en till att bryta ihop totalt, säger han.

Johan önskar mer fokus på pappor som befinner sig i en vårdnadstvist eftersom han anser att det är en grupp som är i underläge.

Ska snart upp i rätten

Efter 1,5 år är vårdnadstvisten för Johan långtifrån klar. Snart ska ärendet upp i rätten igen. Resorna som han gör varje helg för att få träffa sina barn är både tärande och kostar mycket pengar.

– Det kostar mig jättemycket att ligga och köra så pass mycket men jag kommer inte att sluta att göra det för mina barn, säger han. 

Barbara Boron menar att kunskapen kring de ärenden som hamnar i domstol behöver bli bättre och säger att det därför är svårt att säga exakt vad ökningen beror på. Hon efterfrågar mer kunskap om de ärenden som hamnar i domstol.

– Det hade varit jätteintressant att till exempel titta på vad det är för ärenden som faktiskt hamnar hos domstol och vilka orsaker som ligger bakom som gör att man driver det så långt, säger hon.