Stor brist på IVA-sjuksköterskor

Det är stor brist på sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen på Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Många sjuksköterskor har slutat det senaste året och hänvisar bland annat till arbetsmiljön och en orimligt hög arbetsbelastning.

Anestesiklinikens verksamhetschef Birgitta Friberg säger till SVT Nyheter Blekinge att hon är väldigt orolig inför framtiden och just nu görs en riskbedömning inför sommaren.

För att lösa personalbristen anlitas bemanningsföretag.