Sala svarar på brandkritik om sophämtningslista

1:00 min

Sveriges krisberedskap måste förbättras, bland annat när det gäller att ha ett korrekt kartmaterial. Det slår MSB fast i en slutrapport idag. Sala kommun förklarar nu varför kommunen använde sig av sophämtningskartor för att hitta drabbade vid skogsbranden 2014.

Utgångspunkten för rapporten från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, är skogsbranden i Västmanland där just felaktiga kartor fick allvarliga följder, bland annat för boende i Sörhörende i Sala kommun.

Ulla Lundkvist och Hans Johansson kritiserar att kommunen använde sophämtningskartor för att hitta drabbade i brandområdet.

De är själva permanentboende i området, men kontaktades inte av någon myndighet, trots att deras hus brunnit ner till grunden och de stod på bar backe.

Rickert Olzon, beredskapssamordnare i Sala kommun, säger att sophämtningslistan bara var ett sätt att leta. Han säger att folkbokföringsregistret användes i första hand, men där finns inte alla med.

– Problemet är ju egentligen att vi har jättesvårt att få koll på de som är fritidsboende och det var där vi använde sophämtningslistorna, säger han.

Varför Ulla och hans ändå inte kontaktades tror han beror på det kaos som rådde och att det var poliser från andra delar av landet som deltog i räddningsarbetet. Dessutom var det problem med kartmaterialet, säger Rickert Olzon.

– Man hittade inte, man hade inte lokalkännedomen, säger han.

Trots att kommunen utvärderat sin insats under branden och vet vad som inte fungerade, så kan inte Rickert Olzon lova att nästa kris hanteras bättre.

– Jag kan inte garantera det, säger han till P4 Västmanland.