Nya regler för att förebygga stress på jobbet

5:04 min

I dag skärps kraven på landets chefer att ordna en god arbetsmiljö.

Den 31 mars börjar nya regler kring arbetsmiljön att gälla. Förändringen av arbetsmiljölagen ska hjälpa arbetsgivare att förebygga ohälsa på arbetsplatserna.

– Det här ska underlätta för arbetsgivarna att veta vad som förväntas, säger Eva Aronsson på Arbetsmiljöverket, till P4 Väst.

Ohälsa på arbetsplatser har enligt Eva Aronsson blivit ett ökat problem, en förändring som hon och hennes kollegor på Arbetsmiljöverket har märkt av.

– Det handlar om vad vi har sett på våra inspektioner, men också om samlad forskning som visar att det blivit en ökad ohälsa inom området, det är bakgrunden till att vi har tagit fram de här föreskrifterna. Man ska inte behöva bli sjuk på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet, säger Eva Aronsson.

Från och med nu ska det finnas kunskap hos arbetsgivaren om vilka krav som ställs på den anställda, såsom arbetsuppgifter, arbetstider och arbetsmängd.

När reglerna börjar gälla innebär det att Arbetsmiljöverket får möjlighet att göra kontroller ute hos arbetsgivare för att se att de följer reglerna. Om de inte gör det riskerar arbetsgivaren vite.