Stort beslag av hälsovådlig mat

Interpol har i en stor operation med poliser från 57 länder beslagtagit över 10 000 ton av otillåtna eller farliga livsmedel.

Det rör sig om det största beslaget hittills, skriver Interpol.

Under tre månader genomförde lokala myndigheter, tulltjänstemän, polis och privata företag stickprovskontroller i affärer, lager, på flygplatser och i hamnar i ett stort antal länder.

I Grekland avslöjades tre fabriker som tillverkade falska alkoholdrycker.

I Storbritannien beslagtogs tusentals liter av whisky, vin och vodka med falsk varumärkning. Handel med kött som märkts om eller som härstammade från djur som inte anses som människovärdig föda, avslöjades i Thailand och Indien.

På en rad flygplatser runt om i världen spårades den illegala handeln. På den belgiska flygplatsen Zaventem beslagtogs apkött.

– Stigande matpriser och den omfattande internationella handeln med livsmedel öppnar för kriminella att sälja falska eller icke människorvärdiga livsmedel för miljarder, säger Chris Vansteenkiste på den europeiska polisbyrån Europol, i ett pressmeddelande från Interpol.

Sverige finns med bland de 57 länder som deltagit i operationen. Sverige har deltagit genom att genomföra stickprovskontroller på 87 restauranger och krogar i nio kommuner runtom i landet.

– Vi kontrollerade varifrån de köpte sin sprit, säger Louise Nyholm, inspektör på Livsmedelsverket.

Men någon "fulsprit" i större mängd hittades inte, enligt Louise Nyholm:

– Vi gjorde bara några få, enstaka fynd och hittade bara ett par flaskor med okänt ursprung.

Kontrollerna gjordes under januari och februari i år.