Långa väntetider till assisterad befruktning

1:37 min

Ensamstående kvinnor får nu möjlighet till assisterad befruktning i Sverige, och i vården räknar man med både fler behandlingar – och längre köer för patienterna.

Ensamstående kvinnor har från och med första april 2016 samma möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård som gifta par, registrerade partner och sambor.

För kvinnor i Västra Götaland som söker sig till den offentliga sjukvården så är det endast Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg som kan erbjuda behandlingarna.

Ann Thurin Kjellberg är överläkare i reproduktionsmedicin på Sahlgrenska i Göteborg, och hon förväntar sig en stark ökning av antalet behandlingar och hon räknar med ännu längre väntetider.

Enligt henne kommer den nya patientgruppen hamna i kö i två till fyra år. Dessutom kommer alla övriga patienter som vill ha assisterad befruktning att hamna i långa köer – om inte resurserna förstärks:

– Vi kommer att ha svårt att få en ny, stor patientgrupp att behandla, för det här är väldigt dyr sjukvård, om vi inte får en resursförstärkning. Det enda som kommer att hända är att köerna för våra patienter kommer att bli längre.

Som assisterad befruktning räknas alla behandlingar av ägg och spermier utanför kroppen, inklusive insemination och IVF (In vitro-fertilisering eller provrörsbefruktning).

Assisterad befruktning utanför kroppen som inbegriper donation, alltså samtliga fall av IVF som kommer att utföras under den nya lagen, får i nuläget endast utföras vid universitetskliniker.

En IVF-behandling kostar 30 000-40 000 kronor plus 10 000-30 000 kronor i läkemedelskostnader.

Västra Götalandsregionen erbjuder i dag upp till tre behandlingar kostnadsfritt.