Hemtjänsten fuskade hembesök

Örebro kommun har anmält hemtjänsten inom Norrby hemvård i Örebro till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

I en egen utredning som kommunen gjort av hemtjänsten i Norrby beskrivs läget som kaotiskt, därför har man gjort en så kallad lex Sarah-anmälan.

I utredningen har man kommit fram till att det är så pass mycket kaos i organisationen att det kan ge allvarliga rättssäkerhetsbrister hos brukarna.

Ett av grundproblemen är hög sjukfrånvaro som medfört en stor mängd vikarier vilket gett en rad följdverkningar.

Bland annat berättar personal om att man skriver upp att man har varit hos brukare, trots att man inte varit det.