Förstelärartjänsterna i Västerås kommunala skolor permanentas

0:54 min

Över 180 förstelärartjänster görs till tillsvidareanställningar. Alla lärare kan söka de här jobben, även om de lärare som redan nu har de här tjänsterna ligger nära till hands i rekryteringen, säger Majvor Mårts som är chef för enheten för didaktik och ämnesutveckling vid Västerås Stad.

– Vi har många duktiga lärare i Västerås som är igång, men det som är öppet idag är att alla får söka de här tjänsterna och det är tillsvidaretjänster. Tidigare har det varit tidsbegränsade uppdrag, säger Majvor Mårts.

Hon säger att de har väldigt många sökande:

– Ja, det är roligt att det finns lärare som har ett stort intresse för skolutveckling och att driva kvalitetsarbete och jobba mycket med att utveckla sin undervisning.

Varför kommer det här först nu, att man permanentar de här förstelärartjänsterna?

– Det var ju en ny reform som heter karriärtjänst med statsbidrag som man söker en eller två gånger per läsår. En ny reform måste man ju prova och testa och se vad man få ut av det, och nu har vi i Västerås beslutat att det ska bli tillsvidaretjänster efter att ha testat och provat det här under snart tre år, säger Majvor Mårts.