Östergötland

Om makt och klimat

5:18 min

Miljöfrågor är i hög grad politiska och det är en ganska homogen grupp som sitter på makten: äldre vita män i västvärlden. Vad det innebär för klimatarbetet har Anna Kaijser vid Linköpings universitet studerat.