Höjd ersättning till försenade resenärer

I morgon förändras Västtrafiks resegaranti och man byter samtidigt namn på det. Nu ska det kallas förseningsersättning.

Det är inte den enda förändringen som görs. Bland annat så höjs också maxersättningen vid förseningar från 600 till 1 150 kronor. Anledningen till förändringen är att en ny lag träder i kraft som ska stärka resenärers rättigheter.

Precis som tidigare kommer förseningsersättningen att gälla för alla resor som görs med Västtrafiks kort eller biljetter. Detta gäller ombord på bussar, tåg, spårvagnar eller båtar och i situationer där resenären blir mer än 20 minuter försenad.

I en tidigare version av texten stod det att ersättningen skulle höjas till 1500 kronor. Detta var felaktigt och är nu rättat.