Meluren ersätter Dalahästen

3:51 min

En 106 meter stor skulptur planeras bli den nya symbolen för Region Svealand. Verket som ska heta Meluren. Det är konstnären Peter Johansson från Transtrand som har utsetts att bygga Meluren. Och det här är slutet på Dalahästen som symbol för Dalarna.

Vad tycker du om det här? Diskutera gärna på vår Facebook-sida!

Här är hela pressmeddelandet från konstnären Peter Johansson:

Som en del i det stora byggprojektet Kringfartsled Stockholm, i samarbete mellan Stockholm Konst, Trafikverket och Stockholms stad med stöd av Statens Konstråd och Innovation Sweden, har konstnären Peter Johansson, bördig från Transtrand i Dalarna och boende i Malmö, i tävling utsetts att bygga sitt förslag Meluren för den stora trafikplatsen Solna New Stockholm som är under planerad byggstart 2018 – 2028.

Verket, en 106 meter stor skulptur och rondelltunnel (lika stor som Stadshustornet), som i urformen bygger på en dalahäst planeras även bli den nya souveniren för Region Svealand, och små miniatyrer av Mälardalhästen kommer lagom till invigningen 2025 att finnas i de flesta butiker.

Konstnären Peter Johansson som gjort sig känd för konstverk som behandlar både Dalarna, Sverige och svenskarna blir med detta verk även den första att mottaga den nya Rikshedersbetygelsen, detta i form av en medalj samt ett skattefritt honorar på 1 500 000 kronor, som kommer att utdelas ur Ers Majestät Konungens hand på Solliden vid nationaldagsfirandet den 6 juni 2016.

Peter Johansson som sedan två år ligger i en större rättstvist med Nils Olsson Hemslöjd AB i Nusnäs om rättigheterna till dalahästen har även blivit utvald att, inför stundande jubileum, ommåla den stora betongdalahästen Dalahästen vid Porten till Dalarna som ligger i Avesta. Detta arbete kommer att inledas under sommaren 2016.

Pressbilder på trafikplats Solna New Stockholm och Meluren kommer under våren att ligga ute på Arkitektbyrån Nyréns, Stockholm Konst och Vägverkets hemsidor.

Pst: April april....