Holkar ska rädda fladdermössen

2:36 min

I skogarna kring Nävlingeåsen finns 16 av Sveriges 19 fladdermusarter. Men de flygande däggdjuren är hotade.

Vi befinner oss på Röe gård utanför Nävlinge, där det byggs fladdermusholkar. Det är Nävlingeåsens intresseförening, med Lena Winberg i spetsen, som tagit initiativ till arbetet. Och Henning Bergström har byggt hela eftermiddagen.

– Jag har byggt fem och en halv holk, säger han.

Holkarna ska hjälpa fladdermössen, som är hotade. De får i sig mycket miljögifter, eftersom de befinner sig långt upp i näringskedjan. Och det tar lång tid för stammen att återhämta sig, eftersom fladdermössen bara får en unge per år. Dessutom har de ont om boplatser, förklarar Lena Winberg.

– Flera av de gamla träd som tidigare fanns i skogen, de finns inte längre,

Och det är där som holkarna kommer in i bilden. Om några veckor ska de placeras ut i skogarna och sen kan ungefär 15 fladdermöss flytta in i varje holk.