Skövde kommun riskerar miljonböter

Skövde kommun riskerar vite med en miljon kronor om man inte kvalitetssäkrar ungdomsboenden på fyra adresser.  

Inspektionen för vård och omsorg hotar med en miljon kronor i vite om inte Skövde kommun vidtar ytterligare åtgärder för att klara säkerhet och kvalitet på sina ungdomsboenden på fyra olika adresser.

Hemmen har haft problem med våldsutbrott och IVO pekar bland annat på bristande chefsstöd, olämpliga placeringar och otillräckliga lokaler.

Kommunen har fyra veckor på sig att vidta och rapportera åtgärder.