Köerna till specialistläkare i Sörmland växer kraftigt

3:12 min

Vårdköerna i Sörmland har ökat det senaste året. I februari förra året väntade närmare 650 patienter längre än 90 dagar på nybesök till specialist, i februari i år var det 2200 patienter.

Det motsvarar lite drygt 24 procent av patienterna jämfört med knappt 15 procent för fem år sedan. Närmare 42 procent av patienterna får dock besöka en läkare (nybesök) inom 30 dagar även om det är en liten försämring jämfört med februari 2011.

Det visar siffror från Sveriges kommuner och Landsting för februari månad.

– Utvecklingen är alarmerande. Det är uppenbart att kombinationen av en socialdemokratiskt ledd regering som avskaffat den framgångsrika kömiljarden och den socialdemokratiskt ledda koalitionen i Landstinget Sörmland leder till försämrad tillgänglighet och ökat lidande för många patienter, säger oppositionsrådet Magnus Leivik (M).

Kullbergska sjukhuset i Katrineholm är sämst på att uppfylla vårdgarantin av de tre sjukhusen i Sörmland. Det är fler som får vänta mer än 90 dagar på ett första läkarbesök jämfört med Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett som totalt sett är bäst på att leva upp till vårdgarantin i det sammanhanget.

Alla tre sjukhusen har en sämre måluppfyllelse av vårdgarantin än genomsnittet för hela landet.

Magnus Leivik (M) kräver bland annat att resurser från andra delar i landstinget förs över till sjukvården för att korta vårdköerna.

– Den styrande koalitionen har misslyckats fullständigt med att stoppa krisen i sjukvården, hävdar Leivik.

Sörmlands landsting lever i större utsträckning upp till vårdgarantin än vad landstingen gör i landet generellt när det gäller ett första besök till barn- och ungdomspsykiatrin, 98 procent jämfört med landets 92.

Cancervården är ännu bättre på att uppfylla vårdgarantin för nybesök, till 97 procent.

Jämför man med 2011 så har landstinget blivit sämre på att uppfylla vårdgarantin när det gäller första besök till en läkare. Då var siffran för februari 85 procent. Sex år senare hade den siffran försämrats till 76 procent.

Inom urologin var måluppfyllelsen 78 procent vilket är ungefär samma siffra som för fem år sedan och inom öron- näsa- halsvården lever landstinget upp till vårdgarantin väldigt mycket bättre nu jämfört med för fem år sedan - andelen patienter som väntat upp till 30 dagar har ökat från drygt 50 procent till närmare 74 procent.

Det var i februari i år 24 procent som får vänta längre än 90 dagar på ett första besök hos en läkare, jämfört med 15 procent 2011. 

Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande:

– Han kanske har missat något. Mycket landar i personalbrist. Där har han rätt. Bekymren med vårdplatser gör att man får ställa in operationer, men pengar är inte hela lösningen. Man måste också ändra sina arbetssätt, som att ha vårdnära service, att andra yrkeskategorier kan gå in och stötta sjuksköterskor och att jobba i team. Om andra kan gå i och stötta så kan sjuksköterskorna gör det de måste och då kan vårdplatser frigöras. Vi har också höjt ersättningen för att stimulera personal att jobba mer på obekväm arbetstid.  

Monica Johansson tycker inte att kömiljarden är lösningen.

– Det har premierat de som haft kortare köer. Det var ingen lysande föreställning. Det var en engångskostnad och kan inte användas till driften. Det var också beroende på hur det gick i andra landsting. Det var en konstig konstruktion.