Unionens medlemmar snart utan avtal

3:13 min

Sveriges största fackförbund inom den privata industri- och tjänstesektorn, har ett avtal som löper ut i natt. Och ännu är parterna långt ifrån varandra.

Siv Ahlfort, ombudsman vid Unionen Norrbotten, menar att ett avtal egentligen borde varit klart; men arbetsgivarparten har inte accepterat det bud som medlarna har lagt fram.

Det handlar både om lönekrav men också om så kallad flexpension reglerad genom avtal.