بان کی‌مون از تمامی رهبران جهان تقاضای کمک کرد

0:56 min

دبیر کل سازمان ملل متحد، بان کی‌مون، در زمان دیدار با نخست‌وزیر سوئد در روسِنباد از انتقاد نسبت به قرارداد پناهندگی میان ترکیه و اتحادیه اروپا، صرف‌نظر کرد. در عوض او از تمامی رهبران جهان خواست که در ارتباط با بدترین بحران پناهجویی پس از جنگ جهانی دوم، تقسیم مسئولیت کنند.

بان کی‌مون، سوئد را به دلیل پذیرش شمار زیادی از پناهندگان در مقایسه با جمعیت خود، ستود اما همزمان بر اهمیت توزیع یکسان مسئولیت، تأکید کرد.   

پیش‌تر آژانس پناهندگان سازمان ملل، قرارداد میان ترکیه و اتحادیه اروپا را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده بود و برای اعتراض، به کمک‌رسانی به اتحادیه اروپا در پذیرش پناهجویان در جزایر یونان،  پایان داده است با این توجیه که مراکز پذیرش پناهجویان در اتحادیه اروپا در عمل نوعی بازداشتگاه است و این موضوع با سیاست‌های این آژانس تناقض دارد.