Ygeman positiv till förändrad räddningstjänst

1:42 min

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, presenterar idag en rapport med lärdomar från den stora branden i Västmanland sommaren 2014. Bland annat vill myndigheten se en utredning kring de kommunala räddningstjänsterna och så vill MSB bestämma mer när det gäller att fördela resurser vid olyckor och kriser. 

Så här kommenterar ansvarig minister, Anders Ygeman (S) rapporten:

– Det är viktigt att alla olika aktörer har tydliga uppdrag så att man vet vem som gör vad, men också att man har ett tydligt uppdrag att samverka med varandra, säger Anders Ygeman.

Man vill reformera räddningstjänsten, hur ser du på det?

– Jag tror att det i grunden är en nödvändighet. Vi har idag kommunal räddningstjänst, det är bra och viktigt, men man samverkar med andra räddningstjänster på en mängd olika sätt och vi behöver mer likformighet i hur räddningstjänsterna samverkar, säger Ygeman.

Myndigheten MSB har på olika sätt flyttat fram sina positioner sedan den bildades 2009. Nyligen har MSB kommenterat sin roll med anledning av terrorattentaten i Bryssel och överbelastningsattackerna mot svenska mediehus. Men fortfarande förknippar många MSB med räddningstjänsten, eller brandkåren, som många fortfarande säger.

Och nu vill MSB alltså se en översyn av den här verksamheten, som enligt generaldirektör Helena Lindberg ser väldigt olika ut i olika delar landet.

– Det viktigaste är att regeringen nu tar till sig förslagen och tillsätter en utredning när det gäller den kommunala räddningstjänsten och att vi får arbeta vidare med att sprida kunskap om – och utveckla – krisberedskapssystemet, säger Helena Lindberg.

Och så här säger Helena Lindberg om den nya roll som MSB efterfrågar, där man till exempel ska få bestämma vilken räddningstjänst som ska få en helikopter vid en skogsbrand:

– Det handlar inte om makt utan det handlar om att kunna bidra till en stärkt krisberedskap och där har vi ett tydligt samordningsuppdrag, en tydlig roll, både före och under händelser. Vi ska se till att det finns en förmåga i samhället både att förebygga och hantera alla typer av risker, säger Lindberg.