Domslut räddar kvar Kivik Art Centre

1:32 min

I åtta har Kivik Art Centre och skulpturparken söder om Kivik valsat runt i olika instanser, med artisten Ulf Lundell som dess största kritiker. I en ny dom från mark- och miljödomstolen får konstverken bygglov och Kivik Art överlever därmed.

En dom från mark- och miljödomstolen i dag räddar kvar Kivik Art Centres skulpturpark söder om Kivik. De upphäver nämligen Länsstyrelsens rivningsbeslut och konstverken har återigen bygglov.

Mark- och miljödomstolen tycker inte heller att det tornliknande konstverket av Antony Gormley, som upprört artisten Ulf Lundell då det har utsikt över hans hus, innebär någon betydande olägenhet för honom. Det allmänna intresset väger tyngre än Lundells enskilda slår domen fast.

En dom som får känslorna att svalla hos Kivik Arts styrelseordförande Leif Malmströmer.