Larmet: Obehöriga läser sjukjournalen

En person i Jönköpings län misstänker att vårdpersonal loggat in i dennes journaler utan att ha rätt till det.

Nu skriver en närstående till personen till Region Jönköpings län och slår larm.

Enligt den närstående ska en sjuksköterska ha loggat in drygt 220 gånger i journalen, och en psykolog två gånger - inloggningar som de berörda ställer sig undrande till och vill ha en förklaring till.

Alla kan numera begära ut loggar för sin journal för att se vem som varit inne i den, och regionen ska nu utreda vad som hänt.