Tätare flyktingtrafik från Libyen till Italien

1:33 min

Italienska kustbevakningen uppger att nära 4000 människor har räddats på Medelhavet på väg till Italien de senaste dagarna. Trafiken blir allt tätare från Libyen.

I mörker och i dagsljus, italienska kustbevakningens egna inspelningar visar överfulla gummibåtar från de senaste dygnen. Människor sitter med benen hängande ut från båtsidan. På en träbåt tränger sig människor upp ur ett trångt utrymme under däck när räddningen kommer.

Det har skett en ökning av flyktingar och migranter till Italien i år. Nu med gynnsammare väderförhållanden är det lättare för flyktingsmugglarna att sjösätta båtar. Italienska myndigheter har också varnat för att sättet att förhindra människor att ta vägen från Turkiet till Grekland kan göra att alltfler väljer den farliga vägen från Libyen.

Hela tiden kommer personer från Afrika den vägen, många från Nigeria, Gambia och Senegal. Förra året räddades 150 000 människor till Italien, de allra flesta på libyskt vatten.

Under tre dagar har cirka 4000 människor nu räddats. Italienska kustbevakningen samarbetar med EU-fartyg i insatsen Triton. Svenska kustbevakningen har idag skickat ett spaningsflyg till Italien som ska delta i EU-insatsen under en månad.

Meningen är att tidigt upptäcka båtar i nöd på Medelhavet så att sjöräddningen kan starta snabbt med så exakta positioner som möjligt.