Grafik: Svensk väljaropinion, mars 2016

Peka och klicka på staplarna / linjerna för mer information.

Källa: Novus Opinion

Novus Opinion genomför varje månad enligt särskild tidplan ett väljarindex för Sveriges Radio, Ekot. Resultaten från Demoskop, Novus, Sifo och Ipsos vägs samman, en metod som internationellt brukar kallas poll of polls. Novus opinion har valt att sedan årsskiftet inte längre inkludera mätningar från Skop eftersom dessa kommer allt för sällan. 

I de fall intervjuperioden går över en datumgräns delas resultatet utifrån ett antagande att intervjuerna är jämnt fördelade under den redovisade intervjuperioden. Detta gör att vid publicering kan även föregående månads resultat påverkas.

Totalt antal intervjuer mars 2016: 5 480st.