«ادارات دولتی را به روستاها منتقل کنید»

0:43 min

سازمانهای مختلف از جمله کمیته روستایی پارلمان خواستار انتقال ادارات دولتی به نقاط مختلف کشور هستند. این موضوع در مقاله ای که این کمیته در روزنامه داگنس نیهتر منتشر کرده، مطرح شده است.

کمیته روستایی پارلمان از سوی دولت مامور است تا پیشنهادی برای یک سیاست منسجم در رابطه مناطق روستایی ارائه کند.

از جمله مسائلی که در این پیشنهاد به آن اشاره شده، تجربه دانمارک در انتقال ادارات دولتی به نقاط مختلف کشور است. به تازگی دولت دانمارک تصمیم گرفته تا ۳۹۰۰ فرصت شغلی دولتی را به ۴۰ نقطه کشور انتقال دهد.