Lars Gårdfeldt riktar kritik mot biskopskandidat

9:22 min

Prästen och HBTQ-aktivisten Lars Gårdfeldt är kritisk mot en av kandidaterna i det stundande biskopsvalet: Karin Johannesson som jobbar som skidpräst i norra Värmland. Kritiken gäller hennes reservationer 2009 inför beslutet att tillåta samkönade äktenskap.

Lars Gårdfeldt, som också är aktiv inom Feministiskt initiativ och uppvuxen i Kristinehamn, var själv en av de pådrivande bakom Svenska kyrkans beslut att tillåta samkönade äktenskap. Beslutet fattades 2009, då Karin Johannesson i egenskap av ledamot i Svenska kyrkans läronämnd skrev under två reservationer.
- Karin Johannesson är en kollega med stora kvaliteter, men när makt ges till nån som är beredd att hålla förtryckta människor utestängda har den hamnat i fel händer. En person som aktivt har motarbetat homosexuellas lika rättigheter bör inte få en ny maktposition i svenska kyrkan, säger Lars Gårdfeldt.

Karin Johannesson säger till P4 Värmland att hon inte är emot samkönade äktenskap. Hon säger inte heller själv nej till att viga homosexuella - något präster har rätt att göra. Att hon skrev under reservationerna förklarar hon  med en kritik mot själva processen, och att hon ville utreda om svenska kyrkan ska ha kvar sin vigselrätt överhuvudtaget:
- Jag tycker vi behöver ta ett samlat grepp i vårt mångreligiösa samhälle över samlevnadsfrågor. En civilrättslig reglering av äktenskapet kan vara det bästa för homosexuella globalt sett, menar Karin Johannesson.