E neve aresle site len maj lasio zutipe ande psykicno saschipe

2:14 min

Si maj efektivni metodi te keras o vordo te avel maj lasio le neve areslenge taj le asylantonge kaske si psykictnie chores. Kodo sikavel jek studia kaj kerde le sveditska komuni taj landsting.

Maj but saschimaske rodimata/ hälsoundersökningar taj suporto pe diferentni chiba lasharela le asylantongo psykychno saschipe. Mishto penel o Husam Almatar anda Söderhamn.

- Kado si mishto kana nakle choripe aj zutin len kusa e psykicni problemura, penel o Husam Almatar vaj vorta sas dino jek vrama te al kaj o doktori.

E Svedoske Komuni taj Landsting, SKL,dikle ande jek studia ke maj cera sar dopash anda e neve aresle zan kaj o doktori pe evaluacia. Aj vi kodol kaj zanas kaj o doktori nas pushle pa lengo psykicno saschipe, penel e Ing-Marie Wieselgren kaj si psykiatrisamordnare anda SKL.

- Adjes naj amen dosta resursura, penel e Ing-Marie Wieselgren. Si amen zanglipe taj kompetenso ale za cera zene sam pe kodol 160 000 nashutne kaj avile kuko bersh.

O SKL kerdas buchi kusa o Värmland sar jek pilot komun te diken so te keren te lasharen e situacia. Jek proposalo si te len andre hälsokommunikatörer kodo si manush kaj shaj komunukulin pa saschipe aj vi kaj shaj den zutipe ande kultura taj chib.

- But zene saschon avri. Chi trubuj te avel je trumaticno zutipe. Ale trubuj len manush kaj acharen le aj len le karing peste, penel e Ing-Marie Wieselgren anda SKL.