Aneby

Över 200 drabbas när lekplatsjätte flyttar

1:09 min

Hags AB planerar att lämna Aneby till förmån för Polen.

I ett pressmeddelande skriver Hags, som är en av världens största tillverkare av lekplats- och parkutrustning, att man ämnar avveckla produktions- och lagerverksamheten i Aneby.

– Det är en tung dag för Aneby och beklagligt för berörda medarbetare. Vi har försökt att hitta en annan lösning in i det sista för att behålla produktion och lager i Aneby, men för att kunna vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden och skydda övriga jobb inom företaget är vår plan att flytta stora delar av verksamheten till Polen. Vi har lagt ner mycket tid och energi på att försöka effektivisera anläggningen i Aneby, men insatserna räcker inte till jämfört med en flytt till Polen, säger Joseph Copeland, vd på PlayPower.

Stora delar av verksamheten kommer alltså att flyttas till Polen, avvecklingen sker stegvis fram till senhösten 2017. Företaget har nu inlett MBL-förhandlingar med facket och man kan därför inte i nuläget säga exakt hur många som berörs av planerna. Personalen informerades under förmiddagen om planerna.

– Hags har nu inlett samtal med facket och vi måste därmed avvakta resultatet från MBL-förhandlingarna innan vi vet hur många medarbetare som berörs. Självklart kommer vi att stötta och respektera personalen i denna svåra stund och göra allt vi kan för att hjälpa medarbetarna vidare i arbetslivet, säger Joseph Copeland.

Enligt pressmeddelandet är det framför allt personal inom produktion och lager som berörs.

– Det är en prispress och en krympande marknad. Vi har sett oss tvungna att ta det här beslutet, Torbjörn Miller som är platschef.

Vi har gjort en grundlig analys av olika platser och funnit att Polen är lämpligt.

Enligt senaste bokslutet hade Hags Aneby AB 209 anställda och gjorde en vinst på cirka 31 miljoner kronor.